مشکوک ترین مرگ سیاسی

سوابق سلیمانی پور نیز قابل ذکر است. جانشین فرماندهدانشگاه امام حسین(ع) (وابسته به سپاه پاسداران)، عضو هیات علمی دانشکدهفنی و مهندسی این دانشگاه، مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین که تشکیل شدهاز سه شرکت متعلق به بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، بخشیاز مسوولیت های مجید سلیمانی پور است که در 51 سالگی با آنها و زندگی وداعکرد. بر اساس اطلاعات روابط عمومی شرکت توسعه اعتماد مبین، سلیمانی پور ازیکی از دانشگاه های کانادا مدرک دکترای خود را دریافت کرده. تخصص او درحوزه کامپیوتر و فناوری اطلاعات بوده و همین موضوع را در گروه برق دانشکدهفنی و مهندسی امام حسین(ع) تدریس می کرده است. البته تمامی این سمت هابرای او شهرت به همراه نیاورد. آنچه نام او را در عرصه رسانه ها مطرح کردمدیریت شرکتی بود که خریدار بلوک 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات شد. درواقع مهرماه زمانی بود که نام یک کنسرسیوم بر سر زبان ها افتاد؛ کنسرسیومیکه سهام بلوکی مخابرات را به قیمت 340 تومان و 9 ریال و در کل به ارزش 8میلیارد دلار خریداری کرد. این کنسرسیوم ترکیبی از شرکت های سرمایه گذاری «توسعه اعتماد» و «شهریار مهستان» به همراه شرکت «گسترش الکترونیک مبینایران» بود.بر اساس اطلاعاتی که روزنامه رسمی منتشر کرد، شرکت های سرمایهگذاری توسعه اعتماد مبین و شهریار مهستان متعلق به بنیاد تعاون سپاه وشرکت گسترش الکترونیک مبین ایران نیز مربوط به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) است. سلیمانی پور عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی کنسرسیوم اعتماد مبینکه بعداً نام شرکت توسعه اعتماد مبین را به خود گرفت در کارنامه کاری خودداشت اما سوابق او محدود به آنچه گفته شد نبود.

 

شهرت سلیمانی‌پور ناشی از مدیریت شرکتی بود که موفق به خرید ۸ هزار میلیارد تومانی ۵۰٪ + یک سهام شرکت مخابرات در شهریور ۱۳۸۸ شد. مرگ ناگهانی وی در آذر همین سال شایعات زیادی را در رسانه‌ها دامن زد. جسد وی و همسرش شهین برون روز پنجشنبه ۱۹ آذر در خانه شخصی‌شان در منطقه ازگل تهران پیدا شد و پزشکی قانونی علت مرگ را مسمومیت با منو اکسید کربن بر اثر نشت گاز اعلام کرد.

در خصوص مرگ مدیرعامل شرکت اعتماد مبین، سلیمانی پورشایعات زیادی در سایت ها منتشر شد. در پیگیری ها مشخص شد جسد دکتر سلیمانیپور و همسرش همچنان در پزشکی قانونی است و پرونده پزشکی قانونی در خصوصمرگ آنها هنوز مختومه نشده است. داود زارعیان مدیر روابط عمومی شرکتمخابرات ایران در گفت وگو با «اعتماد» در این باره گفت؛ «پزشکی قانونیهنوز نظر رسمی در خصوص علت مرگ سلیمانی پور و همسرش صادر نکرده است.»او بااشاره به این نکته که دکتر سلیمانی پور تا ساعت 22 چهارشنبه شب در محل کارخود بود در خصوص توضیح علت مرگ او گفت؛ «او و همسرش بین شب چهارشنبه تاصبح پنجشنبه در اتاق خواب منزل شان فوت کرده اند و اطلاعات کامل تریندارم.»زارعیان در خصوص محل سکونت سلیمانی پور گفت؛ «محل سکونت مدیرعاملتوسعه اعتماد مبین در ازگل بوده است.»سیدمسعود میری مدیر روابط عمومی شرکتتوسعه اعتماد مبین هم در خصوص فوت مدیرعامل این شرکت گفت؛ «آقای سلیمانیپور به همراه همسرش در اتاق خواب و بین چهارشنبه شب تا صبح پنجشنبه بر اثرگازگرفتگی جان داده اند.» او در خصوص گزارش یکی از سایت ها مبنی بر اینکهدکتر سلیمانی پور هنوز جان داشته و پس از رسیدن به بیمارستان جان دادهاست، گفت؛ «نه، این طور نبوده است. هر دو با هم فوت کرده اند.» میری درخصوص اینکه چه کسی اجساد سلیمانی پور و همسرش را کشف کرده است، گفت؛ «پسرآنها صبح متوجه می شود که پدر و مادرش هنوز از خواب برنخاسته اند، به اتاقآنها می رود و با اجساد آنها روبه رو می شود.»مسعود میری در پاسخ به اینکهمگر پسرشان با آنها در یک ساختمان زندگی نمی کرده است، گفت؛ «بله، در یکساختمان زندگی می کرده اما در اتاق دیگری خوابیده، بنابراین دچارگازگرفتگی نشده است.»او ادامه داد؛ «پسر دکتر سلیمانی پور صبح پنجشنبهمتوجه بیهوش بودن والدین اش می شود و با اورژانس تماس می گیرد اما تلاشپزشکان اورژانس نتیجه یی نمی دهد و نهایتاً آنها فوت می کنند.»میری افزود؛ «البته در ابتدا آقای سلیمانی پور نبض داشت اما نبض وی ضعیف بود و پس ازاحیا به حالت عادی بازنگشت و وی فوت کرد

تعامل بالا با مسوولان
پساز واگذاری مخابرات، انتخاب هیات مدیره اصلی ترین موضوع را برای سهامدارانتشکیل می داد. براساس قانون، هیات مدیره شرکت مخابرات ایران پنج عضو داردکه سه عضو آن از جمع خریداران سهام بلوکی انتخاب می شوند، یک عضو را دولتتعیین می کند و یک عضو باقی مانده سهم سهام عدالت است. او در سخنرانی که 12 روز پیش یعنی نهم آذرماه در مجمع عمومی شرکت مخابرات ایراد کرد، برنامهشرکت خود را به دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم کرد و گفت در مرحلهکوتاه مدت تغییرات جدی نداریم اما الزامات اولیه نظیر آیین نامه حقوق ودستمزد باید تدوین شود. تبدیل مخابرات به یک اپراتور بزرگ در جهان البتهبرای او ممکن نیست اما این وعده یی است که از طرف او برای سال 1400 دادهشد. او درباره شرکت خود نیز گفته بود با تمام مسوولان نظام در تعامل بالاهستیم اما در کار اقتصادی حریم خود را داریم و تعامل مناسبی با حاکمیتخواهیم داشت. این سخنان را باید مانیفست او برای اداره مخابرات دانست؛مانیفستی که اکنون گوینده آن در قید حیات نیست

/ 0 نظر / 491 بازدید