سازمان اموال واملاک ستاد اجرایی امام (ره)

این نمونه ای از اگهی ستاد اجرایی فرمان امام (ره)  قدرتمندترین سایه اقتصادی وتجاری کشوراست  ساختارجدید ستاد اجرایی فرمان امام شامل یک مجموعه صد نفری است که سیاست گذاری و نظارت بر اجرای فعالیت های این نهاد را بر عهده دارد  با اصلاح ساختار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، این نهاد از یک مجوعه ملک فروشی به یک جریان اقتصادی تبدیل شده واین گروه اقتصادی دارای پنج زیر مجموعه شامل ساختمان، I C T، نفت و انرژی، صنعتی و مالی است که از بخش های مهم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) است.  واین اگهی یکی از پنج بخش  فعالیت های اقتصادی این ستاد در  بخش اموال واملاک  است که  میزان دارایی اش تنها در بخش  اموال و املاک پنجاه هزار میلیارد تومان است.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Dear-User/Desktop/Amlak-  44-%20All%20Pages%20Final.pdf        لینک دانلود  pdf سازمان اموال واملاک ستاد اجرایی امام (ره)

/ 0 نظر / 31 بازدید