blogersicon
درباره بنیاد برکت - مافیای قدرت وثروت در خط قرمز

مافیای قدرت وثروت در خط قرمز

 
درباره بنیاد برکت
نویسنده : janews - ساعت ٢:۱٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ فروردین ،۱۳۸٩
 

بنیاد برکت، مجموعه ای است وابسته به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) که در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری، به منظور کمک و همیاری برای بهبود و ارتقاء توانمندی اقتصادی و کارآفرینی افراد، گروه ها و واحدهای کسب و کار مستعد فعـالیت و فاقد دانش و مهــــارت لازم، در مناطـــق کـمتر توسعه یافته و محــروم، در راسـتای تحقـق اهــداف سـند چشـم انداز جمـهــوری اسـلامی ایران تشکیل گـردیده است.

چشم انداز

بنیاد برکت در افــق سند بیست سـاله جمهـوری اسـلامی ایران، با بهـره مندی از امکـانات و توانمندی هـای بالقـوه و بالفعـل کـارآفرینان و بهره گیری کامل از پتانسیل های سازمان های غیر دولتی و عام المنفعه، قصد دارد در توزیع مناسب درآمد و ایجاد فرصت های برابر، به دور از فقــر و تبعـیض و بهــره مند از رشـد پر شتاب و مستمــر اقتصــادی و ارتقـاء نسبی سطــح درآمـد سـرانه و رسیدن به اشتغـال کامل در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اقدامات موثری را به انجام برساند.

ارزش ها

حفظ ارزش های انقلاب اسلامی و حقوق مردم، تأکید بر عدالت اجتماعی و اقتصادی، حفظ کرامت انسانی، مسئولیت پذیری و صیانت و توجه خــاص به حقوق و نیازهـای اسـاسی اقشـار آسیب پذیر در مناطق کمتر توسعه یافته، ارزش هـای بنیادین و اســاسی مورد تأکید بنیاد برکت می باشد.

 


هدف راهبردی

هدف راهــبردی بنیاد برکت، ایجاد 10 هــزار فرصت شغلی جدید در افـق چشم انداز در مناطق محـروم و کمــتر توسعه یافته از طریق اجرای طـرح ها و پروژه های توانمند سازی و کارآفرینی با جلب مشارکت سازمان های غیر دولتی و عام المنفعه می باشد.

استراتژی های تحقق اهداف

عدم تصدی گــری و استفـاده کـامل از توان سـازمـان هـای غیر دولتی و عـام المنفعه و اشخـاص حقیقی و حقوقی کـارآفرین در طرح ها و پروژه های توانمند سازی اقتصادی از طرق:

کمک به تهیه طرح های توسعه منطقه ای از طریق ارائه مشاوره اقتصادی و فنی و کاهش ریسک سرمایه گذاری

   مشارکت در سرمایه گذاری طرح های دارای توجیه اقتصادی و فنی دارای مزیت نسبی، تا حداکثر 49 درصد از منابع غیر بانکی

      ارتقاء توانمندی، دانش و مهارت شرکای بنیاد از طریق ارائه آموزش و مشاوره های حقوقی، فنی، مالی و بازرگانی

  خروج از پروژه پس از 2 تا 5 سال از زمان آغاز پروژه از طریق واگذاری سهام به شرکاء یا افراد بومی به منظور مشارکت افراد بومی در مدیریت و سرمایه گذاری در مناطق محروم

 حوزه های فعالیت مؤسسه بنیاد برکت

مؤسسه بنیاد برکت سعی نموده تا با هدف گیری صحیح انواع بیکاری های رایج در جامعه، گامی مثبت و مؤثر در کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال مناطق کمتر توسعه یافته کشــور بردارد. انواع بیکــاری هـای مد نظــر مؤسسه عبارت است از بیکــــاری اصطکـــاکی (Frictional)، بیکاری ساختاری(Structure)، بیکاری ناشی از ادوار تجاری(Business Cyclical)، بیکــاری ادواری(Cyclical)، بیکــاری فصلی(Seasonal)، و بیکاری پنهان(Hidden)، از این رو مؤسسه بنیاد برکت با شناسایی مزیت های نسبی مناطق کمتر توسعه یافته روستایی کشور، سرمایه گذاری های خویش را به صنایع کوچک کارگاهی و کارخانه ای و صنایع تبدیلی، تکمیلی، نگــهداری و فـرآوری در بخش روستایی به دلیل کـاربر بودن این صنایع و اشتغـال زایی زیاد آن معطوف نموده است.

      محور فعالیت های مؤسسه بنیاد برکت

      1. تهیه طـــرح های توسعــه منطـقـه ای در مناطـــق کمتر توسعه یافته با تأکید بر نیاز سنجی منطقه ای، مطالعات اقتصادی، اجتماعی و فنی با استفاده از امکانات و زیر ساخت های دولتی و پتانسیل های موجود در بنیاد برکت برای سوق دادن کار آفرینان به سرمایه گذاری در زمینه های دارای مزیت نسبی منطقه ای؛

      2. مشارکت در سرمایه گذاری با کار آفرینان با نیت عدم تصدی گری، در مناطق کمتر توسعه یافته، برای تشویق آنان و کاهش ریسک های سرمایه گذاری؛

      3. واگذاری سهام بنیاد برکت پس از بهره برداری از سرمایه گذاری ها؛

      4. اجرای طرح های توانمند سازی و کار آفرینی در گروه ها و واحد های کسب و کار؛

      5. جلب مشارکت مردم، سازمان های غیر دولتی و موسسات عام المنفعه استانی در طراحی و اجرای طرح ها و پروژه ها؛

      6. استفاده از تسهیلات و اعتبارات بانکی و مشارکت دیگر نهاد های مالی داخلی و بین المللی؛

      7. اعطای حمایت های مالی (از قبیل وجوه اداره شده و پرداخت های بلاعوض و ...) از محل منابع مالی بنیاد به کار آفرینان جهت تأمین بخشی از آورده آنان برای دریافت وام های بانکی در چارچوب آئین نامه مصوب هیأت مدیره؛

      8. توزیع خدمات و فعالیت های بنیاد بصورت متناسب و متقارن در استان های هدف؛

      9. پایـــش، نظارت و ارزیابی مستمر بر حسن اجرای طرح ها با هدف اصلاح و بهبود روشها و برنامه ها؛

      10. ایجاد انگیزه تغییر و اصلاح نگرش در افراد و گروه های هدف؛

      11. افزایش دانش، مهارت و توانایی در گروه های هدف از طریق ارائه آموزش و مشاوره های حقوقی، فنی، مالی و بازرگانی؛

      12. پذیرش محوریت گروه های ذینفع در برنامه ریزی، سرمایه گذاری و اجرای فعالیت ها؛

      13. ایجاد و توسعه درآمد پایدار برای گروه های هدف جهت سرمایه گذاری مولد؛

      14. حفظ کرامت انسانی خدمات گیرندگان و پرهیز از ایجاد وابستگی برای آنان؛

      15. تلاش برای حفظ اصل سرمایه و به کار گیری آن بصورت چرخشی؛

      16. ایجاد ساختاری کارآمد برای فعالیت های بنیاد و پرهیز از حاکمیت روابط اداری غیر ضروری؛

      17. تکیه بر کـادر کـــارشناسی، برنامه ریزی و اداری محدود و کیفی و برون سپاری اکـــثر فعـالیت های ممکن.

سیاست بنیاد برکت براساس شیوه های سازگار ملی و روش های شناخته شده بین المللی در حوزه محرومیت زدایی و توانمند سازی اقتصادی اتخاذ و در جهت بالفعل نمودن ظرفیت های اقتصادی و انسانی مناطق محروم طراحی گردیده است. سازو کار مشارکتی با رویکرد عدم تصدی گری و عدم ماندگاری در بنیاد برکت، موفقیت طرح ها را از طریق افزایش انگیزه شرکای محلی تضمین می نماید. نقش مثبت واسطــه گــرایانه بنیاد برکت در جهت توانمند سازی اقتصادی، توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار محلی در مناطق کمتر توسعه یافته از طریق حمایت های مالی و مدیریتی در یک دوره میان مدت (2 تا 5 سال) تجلی خواهد یافت.


 
comment نظرات ()