blogersicon
آستان قدس رضوی - مافیای قدرت وثروت در خط قرمز

مافیای قدرت وثروت در خط قرمز

 
آستان قدس رضوی
نویسنده : janews - ساعت ٢:٢٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ فروردین ،۱۳۸٩
 

متولی حرم و موقوفات علی بن موسی الرضا (امام هشتم شیعیان)است. فعالیت‌های آستان قدس رضوی در راستای حفظ احیای موقوفات و ایفای تعهدات بر اساس نیات واقفان و نیازهای زائران مشهد است.

این سازمان شامل شش حوزه معاونت، یک سازمان اقتصادی که سرپرستی حدود پنجاه شرکت اقتصادی را بر عهده دارد و پانزده موسسه و بنیاد فرهنگی و اجتماعی زیر نظر شورای عالی فرهنگی است.

تولیت آستان از آغاز دوران صفویه و رسمی شدن مذهب رسمی در ایران اهمیت یافت و توسط پادشاه تعیین می‌گردید.پس از انقلاب انتخاب تولیت بر عهده ولی فقیه گذاشته شد. تولیت آستان قدس رضوی از ابتدای انقلاب به حکم روح الله خمینی با عباس واعظ طبسی است.[۱]

فعالیتهای‌‏ بنیاد‏ نظر‏ زیر‏ شرکت‌‏ حاضر 400‏ حال‌‏ در‏ کرد‏ اعلام‌‏فعالیتهای‌‏ و‏ امکانات‌‏ مجموعه‌‏ و‏ می‌دهند‏ انجام‌‏ اقتصادی‌‏از‏ نیز‏ محرومیت‌زدایی‌‏ و‏ ندارد‏ سودآوری‌‏ جنبه‌‏ تنها‏ اقتصادی‌‏سود‏ کل‌‏ از‏ درصد‏ که‌ 80‏ گونه‌ای‌‏ به‌‏ است‌‏ فعالیتها‏ این‌‏ جمله‌‏هیات‌‏ عضو‏می‌آید‏ دست‌‏ به‌‏ شرکتها‏ درصد‏ از 20‏ فقط‏ شرکتها‏سال‌‏ در‏:گفت‌‏ رفیقدوست‌‏ از‏ نقل‌‏ به‌‏ اسلامی‌‏ شورای‌‏ مجلس‌‏ رئیسه‌‏زیان‌‏ ریال‌‏ میلیارد‏ بر 26‏ بالغ‌‏ بنیاد‏ شرکتهای‌‏ ‏‏1367‏به‌ 600‏ سال‌ 1376‏ در‏ میزان‌‏ این‌‏ که‌‏ حالی‌‏ در‏ داشته‌اند ،


 
comment نظرات ()